Struktur Organisasi SGP Indonesia

Board

Christophe Bahuet
Sophie Kemkhadze
Rep. Dr. Agus Prabowo
Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A
Mathias Ola

Julia Kalmirah
Prof. Dr. Ir. Y. Purwanto
Brigita Isworo Laksmi
Latifah Hendarti

Dr. Martha Tilaar
Dr.Zainal Arifin, MSc
Fransiskus Welirang
Ikatri Meynar Surta Sihombing

GEF SGP Indonesia Country Staff

Catharina Dwihastarini
National Coordinator
dwihastarini@sgp-indonesia.org

Hery Budiarto
Program Assistant Finance & Procurement
hery@sgp-indonesia.org

Meinar Sapto Wulan
Program Assistant Knowledge Management
meinar@sgp-indonesia.org